Werken bij Perspektief

Wie zijn wij?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspektief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

We bouwen met onze zorgteams, ketenpartners en vrijwilligers in de wijk of buurt aan communities rondom kwetsbare mensen.

Waarom werken bij Perspektief?

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat krijg je bij Perspektief?

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten kunnen onderdeel zijn van je functie (voor medewerkers woonzorg en huismeesters), worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Als dat noodzakelijk is voor je functie krijg je een laptop en mobiele telefoon.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Wij zijn altijd op zoek naar Perspektief DNA!

Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.

Vrijwilligers

De vrijwilliger ondersteunt de cliënt op het gebied van welzijn en welbevinden.

Het ondersteunen van onze cliënten is niet vrijblijvend, maar vraagt competente inzet. Perspektief zoekt dan ook vrijwilligers die klantgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht zijn.

Wij zoeken vrijwilligers die:

ondersteuning bieden op de locatie door middel van hun vakkennis

of

die zich inzetten als maatje van een cliënt

Uitgaande van de missie, visie en strategie wil Perspektief bij voorkeur vrijwilligers vanuit de wijk, waar cliënten worden ondersteund bij allerlei activiteiten binnen- en buitenshuis. Hiermee speelt Perspektief in op de participatiemaatschappij en een leefbare wijk en buurt

Wil je ook vrijwilliger worden? Laat ons weten wat je zou kunnen betekenen voor ons, of wat je leuk zou vinden om te doen, klik hier.

Begeleiders WITH (oproepkracht) z.s.m.

Stichting Perspektief zoekt ter uitbreiding van het Wende Interventie Team Huiselijk Geweld (WITH):

Begeleider (m/v)

– 24 uur per week

– 32 uur per week per 20 augustus a.s. (zwangerschapsoverbrugging van ca. 5 maanden)

Ben jij een stevig mens met:

 • een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen? Waarbij je beseft dat geven en ontvangen voor de groei van ieder mens net zo belangrijk is?
 • een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?
 • een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben?
 • een visie die gericht is op het werken aan herstel van mensen en meedoen in de maatschappij?

En beschik je over:

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur MWD of SPH.
 • Werkervaring op het gebied van aanpak huiselijk geweld is een pre.
 • Kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld, krachtwerk, sekse-specifieke hulpverlening, systeemgericht en multicultureel werken, Signs of Safety werkwijze, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling.
 • Outreachende manier van werken.
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen voor het vertalen van de hulpvraag om te komen tot een gedegen probleemanalyse en interventie.
 • Professionele wijze van omgaan met afstand en nabijheid.
 • Flexibiliteit met betrekking tot taak, inhoud en inzet.
 • Verbinding met de kernwaarden van PerspeKtief: passie, lef en ondernemerschap?

Solliciteer dan direct!

Wat is jouw rol als Begeleider?

De experts van het WITH hebben veel ervaring met complexe systemische problematiek huiselijk geweld, hebben inzicht in de onderlinge samenhang en doorzien de onderliggende patronen. Zij zijn in staat om de gesprekken hier over aan te gaan met het gehele gezinssysteem.

 In deze functie voer je de intake en screening uit voor de vrouwen- en mannenopvanglocaties  van PerspeKtief en voor cliënten die uit veiligheidsoverwegingen elders in het land geplaatst worden.

Je hebt daarnaast aantoonbare ervaring op de volgende specifieke expertise gebieden:

 • eergerelateerd geweld (EGG);
 • ouderenmishandeling;
 • stalking;
 • ernstige escalerende huiselijk geweldzaken.
 • Op basis van de screening advies uitbrengen over de hulpvraag en toeleiding naar een ambulant traject of naar de opvang intern/extern.
 • Onderhouden van contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 • Verwijzen van cliënt(-systemen) in samenwerking met interne of externe disciplines.
 • Verzorgen van kennis en training met betrekking tot het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.
 • Verrichten van bijbehorende registraties en administratieve werkzaamheden.

 Wat wij jou bieden

Wij bieden een afwisselende functie in een positief veranderde omgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het betreft een  aanstelling voor 24 uur per week én een tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week ter overbrugging van zwangerschapsverlof.

PerspeKtief werkt met de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de cao. De functie is ingeschaald in schaal 8 (min. € 2.494,- en max. € 3.553,- bruto op basis van 36 uur per week). Daarnaast biedt de cao per 1 januari 2016 een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’. Uitgebreide informatie hierover vind je op: www.fcb.nl/welzijn/cao.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bea Carels, teammanager, telefoonnummer: 015 – 284 10 00.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 28.

Jouw CV met gemotiveerde sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 6 juli a.s. via vacatures@perspektief.nl. Het heeft alleen zin om te solliciteren als je je volledig in het profiel herkent. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

De vacature wordt intern en extern opengesteld.

 

 

Medewerkers Woonzorg op oproepbasis per direct voor Team Flexpool Ketenaanpak Huiselijk Geweld, Den Haag

Wij zoeken per direct voor team Flexpool Ketenaanpak Huiselijk Geweld
Den Haag

Medewerker(s) woonzorg (m/v) op oproepbasis

Ben jij een stevig mens met:

 • een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen? Waarbij je beseft dat geven en ontvangen voor de groei van ieder mens net zo belangrijk is?
 • een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?
 • een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben?
 • een visie die gericht is op het werken aan herstel van mensen en meedoen in de maatschappij?

En beschik je over:

 • Een afgeronde relevante MBO niveau 4 – opleiding.
 • Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
 • Kennis van hygiëne, kennis van en interesse in culturele aspecten, visie op dag- en leefstructuren bij volwassenen en ten aanzien van opvoeding van kinderen.
 • Directief kunnen werken, grenzen stellen en regels handhaven.
 • Stressbestendigheid, improvisatievermogen en een flexibele instelling is vereist.
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt voor het motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten en voor contact onderhouden met externe instanties.
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap?

 Solliciteer dan direct!

Wat is jouw rol als Medewerker Woonzorg?

In deze functie bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten en hun netwerk op een opvangvoorziening van Perspektief /Wende, antwoordt op huiselijk geweld . Het doel is dat aan het eind van de begeleiding cliënten in staat zijn om persoonlijke veiligheid te vergroten door kennis van de cirkel van geweld en dat terugval in oude patronen wordt voorkomen met ondersteuning van eigen netwerk. In de hulpverlening wordt er gewerkt aan het (terug)krijgen van regie over het eigen leven, de relaties en de opvoeding van kinderen.

Het gaat om een zelfstandige positie, waarbij de medewerker het gezicht is van de organisatie voor de ketenpartners. Je bent bekend met aanpak huiselijk geweld, systeemgericht werken, sekse specifieke hulpverlening, intercultureel werken, registratie en rapportage.

Wat we van jou vragen:

 • Ondersteunen van de cliënt bij het behalen van zijn/haar doelen.
 • Organiseren en uitvoeren van (re)creatieve activiteiten, thema-activiteiten en huisvergaderingen en het stimuleren van de cliënt tot deelname.
 • Bevorderen van een prettig leefklimaat, zorgen voor de veiligheid en hygiëne in de opvang.
 • Signaleren van mogelijke knelpunten over de directe begeleiding, ondersteuning en activering.
 • Optreden bij calamiteiten en crisissituaties.
 • Verwerken van cliëntrapportages.

Wat wij jou bieden:

Wij bieden een afwisselende functie in een positief veranderde omgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. De aanstelling betreft in eerste instantie een periode van 7 maanden. Bij goed functioneren is er vooruitzicht op een dienstverband voor langere tijd.

 Perspektief werkt met de cao Sociaal Werk. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de cao. De functie is ingeschaald in schaal 6 (min. € 2.107,- en max. € 3.016,- bruto op basis van 36 uur per week). Daarnaast biedt de cao per 1 januari 2016 een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’. Uitgebreide informatie hierover vind je op: www.fcb.nl/welzijn/cao.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ivonne Fong-Pien-Joe, teammanager, op telefoonnummer: 015 – 284 10 00.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 23, 24 en 25.

Jouw CV met gemotiveerde sollicitatie ontvangen wij graag via vacatures@perspektief.nl. Het heeft alleen zin om te solliciteren als je je volledig in het profiel herkent. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.