Over Perspektief

Visie

Wij zijn Perspektief.
Wij zeggen nooit: dit is zoals het moet! We hebben geen vast omlijnd beeld van hoe zorg moet zijn. Nee, wij zijn onderweg en kijken op ieder moment wat er nodig is. We laten de wereld los zoals we deze bedacht hebben. En kijken wat er ontstaat als we mensen en talenten met elkaar in verbinding brengen.
Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. We kijken niet alleen naar wie je bent, maar vooral wie je wilt zijn. Naar wat je nodig hebt om een leven te leiden, waarin je van betekenis bent voor jezelf en voor anderen. We denken in mogelijkheden en kansen, want ‘ kan niet ‘ bestaat niet

Klant

We staan klaar voor iedereen die ons nodig heeft. Mensen met psychiatrische problemen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor medewerkers, ketenpartners en buurtgenoten. Perspektief is er voor iedereen!

Communities

Perspektief is een netwerk van communities; een plek waar mensen wonen, werken, leren en ontmoeten. Ze staan allemaal in verbinding met familie en netwerk, met de wijk en met elkaar. Het verbeteren van het leven van onze cliënten is het uitgangspunt van ons werk. Als het goed gaat met onze cliënten, gaat het goed met de wijk waar ze wonen en gaat het ook goed met Perspektief. Onze communities geven het goede voorbeeld. Denken in kansen. Leren door doen. Vieren van successen. Delen van ervaringen en verhalen.

Ontmoeten

Centraal in onze communities staat de ontmoeting. Het is een plek om te werken, ontspannen, ontmoeten, ondernemen en van elkaar te leren. Waar klanten, familie, medewerkers, ketenpartners en buurtgenoten over de vloer komen. Om elkaar te inspireren.

Veiligheid

Waar mensen met elkaar verbonden zijn ontstaat veiligheid, zorg voor elkaar en voor de eigen omgeving. Perspektief versterkt dit door veiligheid voor de klant en omgeving voorop te zetten. Medewerkers en klanten zijn betrokken om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid. Onze gebouwen zijn 7×24 uur open en toegankelijk voor wijkbewoners.

Wonen

Wij geloven dat mensen het best tot hun recht komen in hun eigen omgeving en in een zelfstandige woning die zo gewoon mogelijk is ingericht. Met alle voorzieningen die horen bij een eigen huishouden. Zoals bijvoorbeeld keuken, douche, toilet, woon- en slaapkamer en internet.

Zijn er geen beschikbare en betaalbare woningen in een wijk, dan zoekt Perspektief een locatie om meerdere mensen centraal te huisvesten.

Werken

Werk is de beste zorg! Het draagt bij aan de zelfstandigheid en ontwikkeling van mensen. Iemand die werkt is van betekenis voor anderen. En geeft inhoud en betekenis aan zijn eigen leven. Zelfrealisatie. Het geeft het gevoel dat je erbij hoort. Je doet iets waar je trots op mag zijn. Daarom creëren we binnen Perspektief werk voor onze klanten.

Medewerkers

Onze medewerkers staan klaar staan voor de klant. Medewerkers krijgen daarin de ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. Wij werken vanuit een visie met helder gestelde resultaten. En samen met de klant kijken we vanuit zelfstandigheid en verantwoordelijkheden naar wat nodig is; nu én in de toekomst.

Wie passen in dit plaatje? Professionals met passie, lef en ondernemerschap. Mensen die denken in kansen, verantwoordelijkheid voelen én nemen, zich focussen op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de klant. Die dynamiek en verbinding met de omgeving realiseren. En daarbij hun eigen ontwikkelingspad creëren en invullen. Interesse om bij ons te komen werken?

Totaalbeeld

Perspektief betekent voor ons verbinden én ondernemen. Als professionele én lerende organisatie zijn we continu in beweging. En iedereen draagt zijn steentje bij. Door open en eerlijk te zijn, elkaar aan te spreken, ons oordeel uit te stellen, ervaringen te delen en verhalen te vertellen. Perspektief is koersvast. Onze beslissingen staan altijd in het teken van ons hogere doel: het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in ons werkgebied.

Perspektief focust zich niet op problemen of zorgverlening, maar op potentieel, persoonlijke groei, begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat wij met wonen, werken en een netwerk een wereld creëren waarin mensen tot bloei komen. We weten dat we daarin niet alleen maar successen behalen. We doen er wel alles aan om een wezenlijk verschil te maken. In het leven van klanten en voor onszelf.

Privacy & Cookie Statement van 24 mei 2018

Bij Stichting Perspektief waarderen we jouw privacy net zo veel als jij, en daarom zullen wij jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorg behandelen.

Ben je benieuwd hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, bekijk dan ons ​​privacybeleid.