Aanpak huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Jong of oud, man of vrouw, kinderen. Wende biedt advies, opvang en begeleiding. Kijk op www.stichtingwende.nl

Wende Interventie Team Huiselijk geweld

Word je geestelijk of lichamelijk mishandeld? Word je geïntimideerd of bedreigd? Stalkt iemand jou? Verspreid iemand seksueel getinte foto’s of berichten over jou? Heb je te maken met eerwraak? Ben je slachtoffer van mensenhandel?

Wil je daar met iemand over praten? Met iemand die deskundig is of zelf ervaring heeft huiselijk geweld? Neem dan contact met ons Wende Interventie Team Huiselijk geweld (WITH) op. Een advies of gesprek met 1 van onze hulpverleners, een lotgenoot of ervaringsdeskundige kan de eerste stap zijn om het geweld te stoppen of te ontsnappen aan bedreigingen en mishandelingen

Vrouwenopvang

Wende is onderdeel van Perspektief. Slachtoffers, getuigen of plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen bij ons terecht. Je krijgt desgewenst anoniem advies en begeleiding bij het stoppen van het geweld. Als dat nodig is kun je bij ons terecht voor woonruimte op een veilige plek of een geheim adres.

Opvang in het kader van huiselijk geweld, eerwraak en mensenhandel. Word je thuis mishandeld of bedreigd en je wilt ontsnappen aan deze geweldsituatie. Wende zorgt ervoor dat je, eventueel samen met jouw kinderen, snel verhuist naar een tijdelijke woonruimte op een veilige plek of een geheim adres.

Jonge moeders

Wende biedt woonruimte aan meiden die zwanger zijn en jonge moeders. Je krijgt begeleiding rond je zwangerschap en het ouderschap of het weer op de rails krijgen van je leven: het vinden van woonruimte, werk of een opleiding en zo nodig bij het vinden van de juiste vervolghulpverlening.

Ambulant Team Huiselijk Geweld

Ambulante hulp is bedoeld voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Wende zorgt er samen met jullie voor dat het geweld stopt.

De mannenopvang

Deze opvang is bedoeld voor mannen die: Lichamelijk of geestelijk mishandeld worden door hun
partner. Slachtoffer zijn van eerwraak door familieleden. Slachtoffer zijn van geweld, omdat zij een
homoseksuele relatie hebben of slachtoffer zijn van mensenhandel. Kijk op www.mannenopvang.nl.

Herstelgroepen

Perspektief organiseert herstelgroepen voor alle cliënten die willen werken aan hun herstel.

Lees hier het volledige document.