In het kort

bw-bzw]

In 2014 stroomden maar liefst 12,5% van de beschermd wonen cliënten door naar zelfstandig(er) wonen. In 2013 was dat 8,25%. Verreweg de meeste van deze mensen, houden een ambulante hulpvraag. Het aantal ambulante cliënten is fors toegenomen. Eind 2014 hielpen we 441 ambulante cliënten.

forensische zorg [FZ]

In 2013 startten we de zorg aan mensen met een forensische achtergrond. In 2014 hielpen we 33 forensische cliënten. Dat is 70% groei ten opzichte van 2013.

keten aanpak huiselijk geweld KAHG

Vanuit de gezinsopvang hebben we 27 gezinnen geholpen aan een zelfstandige woning. In 2014 hielpen we 61 vrouwen en hun kinderen bij het stoppen van huiselijk geweld.

werken aan werk WAW

We hebben voor ruim 100 cliënten een werkervaringsplaats of (on)betaalde baan gevonden. Dat geeft hen de kans mee te doen in de maatschappij.

keten-maatschappelijke-opvangW

We helpen steeds meer daklozen. Onze aanpak is succesvol en heeft geleid tot een daling van het aantal daklozen in de regio van ruim 10%.

awards

Onze medewerkers zijn betrokken en tevreden. In 2014 werden we genomineerd voor beste werkgever. Met de spiegelgesprekken die medewerkers met cliënten hielden, wonnen we de 2e prijs bij de Gouden Oor Award. In 2014 hebben we opnieuw ons kwaliteitscertificaat behaald.

dagbesteding

In 2014 maakten 343 cliënten gebruik van dagbesteding die we hebben uitbesteed aan DOEL van GGZ Delfland. PerspeKtief houdt de casusregie.

Wachttijden

We willen iedereen tijdig helpen, dat lukt nog niet altijd, steeds meer mensen vragen onze hulp. Eind 2014 stonden er 65 cliënten op de wachtlijst voor beschermd wonen.

kwaliteit en innovatie

We blijven ontwikkelen en investeren in leren en ontwikkelen en flexibele inzet van medewerkers, huisvesting en ICT.

budget

Omzet: 19,4 miljoen. Weerstandsvermogen: 29,7%. Liquiditeit 3,0%. Solvabiliteit: 0,55%

clienten

In totaal ontvingen 1001 cliënten onze zorg. Daarnaast hielpen we 98 kinderen.

Medewerkers

Eind 2014 waren er 256 medewerkers in dienst. In FTE: 215,9. Het lage verzuim: 3,44%. Medewerkers waarderen hun werk met het cijfer 8 en hun bevlogenheid met een 7,8.

Allianties

We verbeteren en innoveren door kennis en kwaliteit te bundelen en samen te werken met zorgpartners. In Delft, Den Haag en Rotterdam voor maatschappelijke participatie van forensische cliënten en voor een duurzame oplossing voor huiselijk geweld.