Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

Perspektief Wenst - Etentje in De Schaapskooi

12 januari 2017

Donderdag 15 december 2016 vierde Stichting PerspeKtief een bijzonder feest, waarbij allerlei wensen in vervulling zijn gegaan. Echter één wens moest nog even op zich laten wachten. Want heel veel mensen moesten op eenzelfde avond bij elkaar verzameld worden.

Paula van den Boom aan de slag als projectmanager Safety Ned

09 januari 2017

In 2016 hebben Arosa, Blijf Groep, Moviera en Perspektief Wende alias ‘de Combine’ samen de eerste stappen gezet op het gebied van samenwerking rond innovatie. Eén van de initiatieven die hoog op ons prioriteitenlijstje stond is het naar Nederland halen van het succesvolle Amerikaanse project Safety Net –  veilig en strategisch gebruik van nieuwe technologie. 

PerspeKtief gaat ook in 2017 en met passie en lef hulp bieden

06 januari 2017

PerspeKtief hoopt zichzelf ooit nog eens te kunnen opheffen. Eén ding is zeker: dat gaat in 2017 nog niet gebeuren. “Maar gelukkig slagen wij er steeds in om onze zorg en diensten door te ontwikkelen èn betaalbaar te houden”, zegt Barbara Berkelaar, bestuurder van PerspeKtief.

Crisisopvang biedt slachtoffers wel veilig thuis

27 december 2016

Wachtlijst voor vrouw in nood
Elke straat in Den Haag telt gemiddeld twee gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Voor de buitenwereld blijft het vaak onzichtbaar, maar de crisisopvang in de Haagse regio werkt echter noodgedwongen met een wachtlijst.