De Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit het Cliëntenraadbestuur en vier commissies, te weten:

1. Commissie MoVo

(Maatschappelijke Opvang, Vrouwen- en Gezinsopvang en Aanpak Huiselijk Geweld)

2. Commissie BW & BZW Delft

(Beschermd Wonen locaties en Begeleid Zelfstandig Wonende cliënten in Delft)

3. Commissie BW & BZW Oost West

(Beschermd Wonen locaties en Begeleid Zelfstandig Wonende cliënten buiten Delft)

4. Commissie Dagbesteding (regiobreed)

In de commissies zitten vertegenwoordigers van de cliënten die onder die commissie vallen. Bij elkaar vormen zij een afspiegeling van de cliënten die zorg en/of begeleiding van PerspeKtief krijgen. In het Cliëntenraadbestuur zitten, naast het Dagelijks Bestuur, afgevaardigden uit de commissies.

Cliëntenraad PerspeKtief

Buitenhofdreef 270
2625 RE  Delft
Telefoon: (015) 2841060

Postadres Cliëntenraad PerspeKtief
Postbus 3229 
2601 DE  Delft

E-mail: clientenraad@perspektief.nu

Voor meer informatie over de Cliëntenraad kunt u terecht op www.perspektief.nu/clientenraad