Heeft u moeite uw dagen door te komen?

DOEL is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun dagen door te komen. In samenwerking met GGZ - Delfland biedt PerspeKtief dagbestedingsactiviteiten in Delft, Naaldwijk en in de voorzieningen op het terrein van GGZ-Delfland. In verschillende dagactiviteitencentra kunt u deelnemen aan recreatieve, educatieve en arbeidsmatige activiteiten.

Voor meer informatie:
Kijk op de website van DagbestedingDWO