Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

Nationale Burendag! 24 september a.s.

19 september 2016

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Buurten worden leuker, socialer en veiliger wanneer buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Open huizen route PerspeKtief

19 september 2016

Welkom. Vraag je raak. Zaterdag 24 september van 13.00 tot 16.00 uur

Gezocht: mensen die willen vertellen over hun ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en ondersteuning

18 september 2016

Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

29 juni 2016

Jaarlijks worden honderden jongeren, vrouwen met of zonder kinderen en mannen tegen hun wil door hun echtgenoot, ouders en/of familie achtergelaten in het buitenland.