Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

Vrijwilligers bij Stichting PerspeKtief

19 maart 2017

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds liet daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang

14 maart 2017

Er is onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Dit komt door een gebrek aan structurele financiering. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

09 maart 2017

Hoe maak je het verschil bij de aanpak van kindermishandeling? De oplossing ligt bij professionals: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van 6 gemeenten en regio’s.

Delft viert Internationale Vrouwendag 2017

07 maart 2017

Van 3 tot en met 12 maart 2017 bruist Delft met activiteiten voor iedereen -man en vrouw, jong en oud- in het kader van internationale vrouwendag op uiteenlopende locaties in de stad.