Welkom bij PerspeKtief

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Direct naar:

Laatste nieuws

OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

29 april 2016

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

Gratis boekje voor mantelzorger 'Waar zeg ik JA tegen?'

29 april 2016

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent.

Huur bij Woonhotel Schoonegge!

19 april 2016

Woonhotel Schoonegge is een plaats voor verschillende bewoners: voor mensen met een beperking of met een psychisch probleem, maar ook voor studenten die het leuk vinden om iets te betekenen voor hun medemens.

PERSBERICHT - Huiselijk geweld

09 maart 2016

In de Zaterdag Live stamtafel van 12 maart richten we onze aandacht op het thema “Huiselijk Geweld”. Aan tafel nemen de volgende gasten plaats: Ivonne Fong-Pien-Joe (Teammanager Perspektief), Welmoed Wechgelaer (Maatschappelijk werker Kwadraad), Monique de Beaufort (Teamleider de Waag) en Daniëlle Koster (Fractievoorzitter en woordvoerder huiselijk geweld, CDA).